Discussion:
Vrtoglavica
(prestaro za odgovor)
Jambrek Jambrekoviæ
2009-01-02 00:16:37 UTC
Permalink
Raw Message
Pozdrav ,

Imam jedan problem , a to je vrtoglavica ( ili ne¹to slièno tomu ). Naime,
zadnjih 2-3 dana osjeæam prilièno jaku vrtoglavicu. Osjeæam je i inaèe ali
zadnjih par dana malo jaèe. Napisat æu sada sve simptome za koje znam da mi
se de¹avaju a za koje mislim da su povezani. Npr. Ne podna¹am voŸnju na
pokretnim stepenicama tj. ako se vozim na tim stepenicama, kada siðem sa
njih moram stati cca 10 sec da doðem sebi tj. da mi se prestane vrtjeti u
glavi. Zadnjih par dana osjeæam vrtoglavicu kada leŸim u krevetu i okrenem
se sa jedne na drugu stranu. Prije pola godine imao sam jedan smrtni sluèaj
koji me je jako uzdrmao jer se radilo o jednoj meni jako bliskoj osobi i
nakon toga sam se osjeæao psihièki a i fizièki jako lo¹e. 2-3 mjeseca mi je
bilo prilièno lo¹e u smislu da bi mi se svako toliko u toku dana zamantalo
pred oèima i imao sam slièan osjeæaj kao vrtoglavica tj. kao da æu u sekundi
pasti u nesvijest i u tom trenutku mi se protivno mojoj volji zgrèilo cijelo
tijelo, da bi me grè odmah popustio ali bi mi bilo nekako slabo iduæih pola
sata. Da li je to od stresa ili se radi o neèem drugom ne znam. Primijetio
sam da mi zna biti dosta lo¹e kad provedem nekoliko sati za kompjuterom.
Znam leæi u krevet i imat u sekundi onaj osjeæaj kao da propadnem u neku
rupu i obuzme me onaj strah kao da èu taj tren umrijeti. To sve proðe vrlo
brzo i zanimljivo to mi se de¹ava naveèer kada legnem ( ne svaku veèer ) ali
nikada ujutro kada se probudim. Kaj bi to sve skupa moglo biti ?

Zahvaljujem
mia
2009-01-02 10:33:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jambrek Jambrekoviæ
Kaj bi to sve skupa moglo biti ?
MoŸda se moŸe¹ naæi ovdje?
http://www.plivamed.net/?section=home&cat=t&id=2489&show=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disorder
http://hr.wikipedia.org/wiki/Anksioznost
Surveys have shown as many as 18% of Americans may be affected by anxiety
disorders.
Jambrek Jambreković
2009-01-05 21:28:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jambrek Jambrekoviæ
Kaj bi to sve skupa moglo biti ?
Možda se možeš naći ovdje?
http://www.plivamed.net/?section=home&cat=t&id=2489&show=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disorder
http://hr.wikipedia.org/wiki/Anksioznost
Surveys have shown as many as 18% of Americans may be affected by anxiety
disorders.
Hvala

Loading...